Eigenheimer

Algemeen

 • Vroegrijpheid  = Middenvroeg
 • Kiemrust = Middenlang
 • Loofontwikkeling = Goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Tamelijk geel
 • Knolvorm = Ovaal
 • Vlakheid van ogen = Middendiepogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Matig
 • Drogestofgehalte = Zeer hoog
 • Kooktype = Melig
 • Geschikt voor = Industriële verwerking
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen A-virus = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen X-virus = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen Yn-virus = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Vatbaar
 • Schurft = Vatbaar
 • Resistentie tegen stootblauw = Matig resistent

Morphologische kenmerken:

 • Plant - middelmatig tot hoog, bladtype loof structuur; stengels met matige anthocyaan verkleuring; midden groot, donker groen blad, open tot matig open bladsilhouet; matig tot weinig bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - ovaal; gele, gladde tot matig gladde schil; tamelijk geel vlees; middendiepogig.
 • Lichtkiem - midden groot, conisch, zeer sterke tot sterke anthocyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis; kiemtop klein tot midden groot met sterke tot matige anthocyaan verkleuring; veel tot matig wortelpuntjes.