Estima

Algemeen

 • Vroegrijpheid  = Middenvroeg
 • Kiemrust  = Lang
 • Loofontwikkeling = Vrij goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Lichtgeel
 • Knolvorm  = Ovaal
 • Vlakheid van ogen = Vlakogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Zeer hoog
 • Drogestofgehalte = Matig tot laag
 • Kooktype = Redelijk vastkokend
 • Geschikt voor = Verse consumptie
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Matig resistent
 • Resistentie tegen A-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen X-virus = Matig resistent
 • Resistentie tegen Yn-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Tamelijk vatbaar
 • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
 • Schurft = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen stootblauw = Redelijk resistent

Morphologische kenmerken:

 • Plant - middelmatig tot hoog, tussentype loof structuur; stengels met geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring; midden groot tot groot, midden tot donker groen blad, half open bladsilhouet; matig bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - ovaal; gele, gladde schil; lichtgeel vlees; vlakogig.
 • Lichtkiem - midden groot, conisch, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring en matig behaard aan basis; kiemtop klein met geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring; matig wortelpuntjes.