Festien

Algemeen

 • Vroegrijpheid = Zeer laat
 • Kiemrust = Lang
 • Loofontwikkeling = Vrij goed tot middelmatig
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Witgeel
 • Knolvorm = Rondovaal
 • Vlakheid van ogen = Tamelijk diepogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Laag
 • Drogestofgehalte = Hoog tot goed
 • Geschikt voor = Zetmeel
 • Resistentie tegen X-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen Yn-virus = Zeer goede resistentie
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Goede resistentie
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Zeer goede resistentie
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Pa 2 = Resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Pa 3 = Resistent
 • Resistentie tegen stootblauw = Tamelijk vatbaar

Morphologische kenmerken:

 • Plant - laag tot middelmatig, bladtype loof structuur; stengels met lichte tot zeer lichte anthocyaan verkleuring; klein tot midden groot, licht tot midden groen blad, open bladsilhouet; weinig bloeiend, matige tot lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - rondovaal; gele, ruwe schil; witgeel vlees; tamelijk diepogig.
 • Lichtkiem - midden groot, conisch, lichte tot zeer lichte anthocyaan verkleuring en zwak behaard aan basis; kiemtop midden groot tot groot met matige tot lichte anthocyaan verkleuring; matig wortelpuntjes.