Folva

Algemeen

 • Vroegrijpheid = Middenvroeg tot middenlaat
 • Kiemrust = Middenlang tot lang
 • Loofontwikkeling = Goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Tamelijk geel
 • Knolvorm  = Ovaal
 • Vlakheid van ogen  = Vlakogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Zeer hoog
 • Drogestofgehalte = Goed tot matig
 • Kooktype = Redelijk vastkokend tot melig
 • Geschikt voor = Verse consumptie en frites
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Goede resistentie
 • Resistentie tegen A-virus = Goede resistentie
 • Resistentie tegen X-virus = Goede resistentie
 • Resistentie tegen Yn-virus = Matig resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Matig resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Matig resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Schurft = Matig resistent
 • Resistentie tegen stootblauw  = Redelijk resistent

Morphologische kenmerken:

 • Plant - hoog, stengeltype loof structuur; stengels met lichte anthocyaan verkleuring; midden groot tot groot, midden groen blad, half open bladsilhouet; rijk tot matig bloeiend, sterke anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - ovaal; gele, matig ruwe tot ruwe schil; tamelijk geel vlees; vlakogig.
 • Lichtkiem - midden groot, conisch, matige anthocyaan verkleuring en zeer sterk tot sterk behaard aan basis; kiemtop midden groot met sterke anthocyaan verkleuring; veel tot matig wortelpuntjes.