Frieslander

Algemeen

 • Vroegrijpheid = Zeer vroeg
 • Kiemrust = Lang
 • Loofontwikkeling = Vrij goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Tamelijk geel
 • Knolvorm  = Ovaal
 • Vlakheid van ogen = Tamelijk vlakogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Matig
 • Drogestofgehalte = Laag
 • Kooktype = Vastkokend tot redelijk vastkokend
 • Geschikt voor = Verse consumptie en frites
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Goede resistentie
 • Resistentie tegen A-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen X-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen Yn-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Matig resistent
 • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Schurft = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen stootblauw = Goede resistentie

Morphologische kenmerken:

 • Plant - middelmatig tot hoog, tussentype loof structuur; stengels met lichte anthocyaan verkleuring; groot, midden tot donker groen blad, half open tot gesloten bladsilhouet; zeer weinig of niet bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - ovaal; gele, gladde tot matig gladde schil; tamelijk geel vlees; tamelijk vlakogig.
 • Lichtkiem - midden groot tot groot, dik cylindrisch, matige anthocyaan verkleuring en zwak behaard aan basis; kiemtop midden groot tot groot met lichte anthocyaan verkleuring; matig tot weinig wortelpuntjes.