Impala

Algemeen

 • Vroegrijpheid = Vroeg
 • Kiemrust = Middenlang tot lang
 • Loofontwikkeling = Vrij goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Lichtgeel
 • Knolvorm = Langovaal
 • Vlakheid van ogen = Vlakogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Hoog
 • Drogestofgehalte = Zeer laag
 • Kooktype = Vastkokend tot redelijk vastkokend
 • Geschikt voor = Verse consumptie
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Matig resistent
 • Resistentie tegen A-virus = Goede resistentie
 • Resistentie tegen X-virus = Goede resistentie
 • Resistentie tegen Yn-virus = Matig resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Matig resistent
 • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Schurft = Matig resistent
 • Resistentie tegen stootblauw = Goede resistentie

Morphologische kenmerken:

 • Plant - hoog, tussentype loof structuur; stengels met geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring; groot, licht tot midden groen blad, half open tot gesloten bladsilhouet; rijk tot matig bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - langovaal; gele, gladde tot matig gladde schil; lichtgeel vlees; vlakogig.
 • Lichtkiem - midden groot tot groot, ei-vormig, lichte anthocyaan verkleuring en matig tot zwak behaard aan basis; kiemtop klein tot midden groot met lichte tot zeer lichte anthocyaan verkleuring; matig tot weinig wortelpuntjes.