Innovator

Algemeen

 • Vroegrijpheid= Middenvroeg
 • Kiemrust = Lang
 • Loofontwikkeling = Goed
 • Schilkleur = Bruinrood
 • Vleeskleur = Lichtgeel tot witgeel
 • Knolvorm = Langovaal
 • Vlakheid van ogen = Vlakogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Matig
 • Drogestofgehalte = Goed tot matig
 • Kooktype = Redelijk vastkokend
 • Geschikt voor = Verse consumptie en frites
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Matig resistent
 • Resistentie tegen X-virus = Matig resistent
 • Resistentie tegen Yn-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Goede resistentie
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Redelijk resistent
 • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Pa 2 = Resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Pa 3 = Resistent
 • Schurft = Matig resistent
 • Resistentie tegen stootblauw = Redelijk resistent

Morphologische kenmerken:

 • Plant - middelmatig tot hoog, tussentype loof structuur; stengels met geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring; midden groot tot groot, licht tot midden groen blad, open tot matig open bladsilhouet; rijk bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - langovaal; bruinrode, ruwe schil; lichtgeel vlees tot witgeel vlees; vlakogig.
 • Lichtkiem - groot, dik cylindrisch, lichte anthocyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis; kiemtop klein tot midden groot met lichte tot zeer lichte anthocyaan verkleuring; veel tot matig wortelpuntjes.