Inova

Algemeen

 • Vroegrijpheid = Zeer vroeg tot vroeg
 • Loofontwikkeling = Vrij goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Tamelijk geel
 • Knolvorm = Langovaal
 • Vlakheid van ogen = Vlakogig
 • Grootte van de knollen = Groot tot middengroot
 • Opbrengst = Goed tot matig
 • Drogestofgehalte = Goed tot matig
 • Kooktype = Vastkokend tot redelijk vastkokend
 • Geschikt voor = Verse consumptie
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Matig resistent
 • Resistentie tegen A-virus = Zeer goede resistentie
 • Resistentie tegen X-virus = Goede resistentie
 • Resistentie tegen Yn-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Zeer vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Schurft = Matig resistent
 • Resistentie tegen stootblauw = Goede resistentie

Morphologische kenmerken:

 • Plant - middelmatig, bladtype loof structuur; stengels met lichte tot zeer lichte anthocyaan verkleuring; midden groot, licht tot midden groen blad, half open tot gesloten bladsilhouet; weinig tot zeer weinig bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - langovaal; gele, gladde tot matig gladde schil; tamelijk geel vlees; vlakogig.
 • Lichtkiem - midden groot tot groot, conisch, sterke tot matige anthocyaan verkleuring en sterk behaard aan basis; kiemtop midden groot tot groot met matige tot lichte anthocyaan verkleuring; veel tot matig wortelpuntjes.