Irene

Algemeen

 • Vroegrijpheid = Laat tot zeer laat
 • Kiemrust = Lang
 • Loofontwikkeling = Vrij goed
 • Schilkleur = Rood
 • Vleeskleur = Lichtgeel
 • Knolvorm = Rond
 • Vlakheid van ogen = Tamelijk vlakogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Laag
 • Drogestofgehalte = Zeer hoog
 • Kooktype = Zeer melig
 • Geschikt voor = Verse consumptie
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen A-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen X-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen Yn-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Matig resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Tamelijk vatbaar
 • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
 • Schurft = Matig resistent
 • Resistentie tegen stootblauw = Matig resistent

Morphologische kenmerken:

 • Plant - middelmatig tot hoog, tussentype loof structuur; stengels met sterke anthocyaan verkleuring; midden groot, midden tot donker groen blad, open tot matig open bladsilhouet; rijk bloeiend, sterke tot matige anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - rond; rode, ruwe schil; lichtgeel vlees; tamelijk vlakogig.
 • Lichtkiem - midden groot, ei-vormig, sterke anthocyaan verkleuring en zwak behaard aan basis; kiemtop midden groot met lichte anthocyaan verkleuring; matig tot weinig wortelpuntjes.