Jaerla

Algemeen

 • Vroegrijpheid = Zeer vroeg tot vroeg
 • Kiemrust = Lang
 • Loofontwikkeling = Vrij goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Lichtgeel
 • Knolvorm = Rondovaal
 • Vlakheid van ogen = Tamelijk vlakogig
 • Grootte van de knollen = Zeer groot tot groot
 • Opbrengst = Matig
 • Drogestofgehalte = Zeer laag
 • Kooktype = Vastkokend tot redelijk vastkokend
 • Geschikt voor = Verse consumptie
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Matig resistent
 • Resistentie tegen A-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen X-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen Yn-virus = Matig resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Zeer vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Redelijk resistent
 • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
 • Schurft = Matig resistent
 • Resistentie tegen stootblauw = Goede resistentie

Morphologische kenmerken:

 • Plant - middelmatig, bladtype loof structuur; stengels met matige anthocyaan verkleuring; midden groot tot groot, licht tot midden groen blad, open tot matig open bladsilhouet; rijk tot matig bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - rondovaal; gele, gladde tot matig gladde schil; lichtgeel vlees; tamelijk vlakogig.
 • Lichtkiem - midden groot, ei-vormig, matige tot lichte anthocyaan verkleuring en zwak behaard aan basis; kiemtop midden groot met lichte tot zeer lichte anthocyaan verkleuring; matig wortelpuntjes.