Kondor

Algemeen

 • Vroegrijpheid = Middenvroeg tot middenlaat
 • Kiemrust = Lang
 • Loofontwikkeling = Goed tot vrij goed
 • Schilkleur = Rood
 • Vleeskleur = Lichtgeel
 • Knolvorm = Langovaal
 • Vlakheid van ogen = Middendiepogig
 • Grootte van de knollen = Zeer groot
 • Opbrengst = Zeer hoog
 • Drogestofgehalte = Laag
 • Kooktype = Redelijk vastkokend
 • Geschikt voor = Verse consumptie
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Matig resistent
 • Resistentie tegen X-virus = Matig resistent
 • Resistentie tegen Yn-virus = Matig resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Matig resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Redelijk resistent
 • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
 • Schurft = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen stootblauw = Goede resistentie

Morphologische kenmerken:

 • Plant - middelmatig tot hoog, tussentype loof structuur; stengels met sterke tot matige anthocyaan verkleuring; groot, midden tot donker groen blad, half open bladsilhouet; rijk tot matig bloeiend, zeer sterke tot sterke anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - langovaal; rode, gladde tot matig gladde schil; lichtgeel vlees; middendiepogig.
 • Lichtkiem - groot, conisch, sterke anthocyaan verkleuring en sterk behaard aan basis; kiemtop midden groot tot groot met matige anthocyaan verkleuring; matig wortelpuntjes.