Kuras

Algemeen

 • Vroegrijpheid  = Laat
 • Kiemrust = Middenlang
 • Loofontwikkeling = Zeer goed tot goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Wit
 • Knolvorm = Rondovaal
 • Vlakheid van ogen = Middendiepogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Goed
 • Drogestofgehalte = Hoog
 • Kooktype = Melig
 • Geschikt voor = Uitsluitend zetmeelindustrie
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen A-virus = Zeer goede resistentie
 • Resistentie tegen X-virus = Zeer goede resistentie
 • Resistentie tegen Yn-virus = Zeer goede resistentie
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Goede resistentie
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Redelijk resistent
 • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Schurft = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen stootblauw = Matig resistent

Morphologische kenmerken:

 • Plant - middelmatig tot hoog, tussentype loof structuur; stengels met lichte anthocyaan verkleuring; midden groot tot groot, midden tot donker groen blad, half open bladsilhouet; rijk tot matig bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - rondovaal; gele, matig ruwe tot ruwe schil; wit vlees; middendiepogig.
 • Lichtkiem - midden groot tot groot, ei-vormig, sterke anthocyaan verkleuring en matig tot zwak behaard aan basis; kiemtop midden groot met matige tot lichte anthocyaan verkleuring; matig tot weinig wortelpuntjes.