Lady christl

Algemeen

 • Vroegrijpheid  = Zeer vroeg tot vroeg
 • Kiemrust = Kort tot middenlang
 • Loofontwikkeling = Goed tot vrij goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Tamelijk geel
 • Knolvorm = Langovaal
 • Vlakheid van ogen = Zeer vlakogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Goed
 • Drogestofgehalte = Laag tot zeer laag
 • Geschikt voor = Verse consumptie
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen A-virus = Zeer goede resistentie
 • Resistentie tegen X-virus = Goede resistentie
 • Resistentie tegen Yn-virus = Zeer goede resistentie
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Zeer vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Goede resistentie
 • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Schurft = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen stootblauw = Redelijk resistent

Morphologische kenmerken:

 • Plant - middelmatig tot hoog, bladtype loof structuur; stengels met lichte anthocyaan verkleuring; groot, midden groen blad, half open bladsilhouet; zeer weinig of niet bloeiend, sterke tot matige anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - langovaal; gele, zeer gladde schil; tamelijk geel vlees; zeer vlakogig.
 • Lichtkiem - groot, conisch, lichte anthocyaan verkleuring en zwak behaard aan basis; kiemtop klein met lichte tot zeer lichte anthocyaan verkleuring; matig tot weinig wortelpuntjes.