Lady claire

Algemeen

 • Vroegrijpheid  = Vroeg tot middenvroeg
 • Kiemrust = Lang
 • Loofontwikkeling = Goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Tamelijk geel
 • Knolvorm = Rondovaal
 • Vlakheid van ogen = Vlakogig tot tamelijk vlakogig
 • Grootte van de knollen = Groot tot middengroot
 • Opbrengst = Goed
 • Drogestofgehalte = Hoog
 • Kooktype = Redelijk vastkokend tot melig
 • Geschikt voor = Chips
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen A-virus = Zeer goede resistentie
 • Resistentie tegen X-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen Yn-virus = Matig resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Zeer vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Matig resistent
 • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Schurft = Matig resistent
 • Resistentie tegen stootblauw = Goede resistentie

Morphologische kenmerken:

 • Plant - middelmatig, bladtype loof structuur; stengels met lichte tot zeer lichte anthocyaan verkleuring; midden groot tot groot, licht tot midden groen blad, open tot matig open bladsilhouet; weinig bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - rondovaal; gele, gladde tot matig gladde schil; tamelijk geel vlees; vlakogig tot tamelijk vlakogig.
 • Lichtkiem - midden groot tot groot, ei-vormig, sterke anthocyaan verkleuring en matig behaard aan basis; kiemtop midden groot met matige tot lichte anthocyaan verkleuring; matig tot weinig wortelpuntjes.