Lady rosetta

Algemeen

 • Vroegrijpheid  = Middenvroeg
 • Kiemrust = Middenlang
 • Loofontwikkeling = Goed tot vrij goed
 • Schilkleur = Rood
 • Vleeskleur = Lichtgeel
 • Knolvorm = Rond
 • Vlakheid van ogen = Middendiepogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Hoog
 • Drogestofgehalte = Zeer hoog
 • Kooktype = Melig
 • Geschikt voor = Chips
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Matig resistent
 • Resistentie tegen Yn-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Zeer vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Schurft = Matig resistent
 • Resistentie tegen stootblauw = Tamelijk vatbaar

Morphologische kenmerken:

 • Plant - laag tot middelmatig, tussentype loof structuur; stengels met sterke tot matige anthocyaan verkleuring; midden groot tot groot, licht tot midden groen blad, half open tot gesloten bladsilhouet; matig tot weinig bloeiend, sterke tot matige anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - rond; rode, ruwe schil; lichtgeel vlees; middendiepogig.
 • Lichtkiem - midden groot, ei-vormig, sterke anthocyaan verkleuring en zwak behaard aan basis; kiemtop groot tot zeer groot met lichte anthocyaan verkleuring; matig tot weinig wortelpuntjes.