Latona

Algemeen

 • Vroegrijpheid  = Zeer vroeg tot vroeg
 • Kiemrust = Lang
 • Loofontwikkeling = Goed tot vrij goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Tamelijk geel
 • Knolvorm = Ovaal
 • Vlakheid van ogen = Tamelijk vlakogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Matig
 • Drogestofgehalte = Laag
 • Kooktype = Redelijk vastkokend
 • Geschikt voor = Verse consumptie
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Matig resistent
 • Resistentie tegen A-virus = Goede resistentie
 • Resistentie tegen Yn-virus = Goede resistentie
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Zeer vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Redelijk resistent
 • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Schurft = Matig resistent
 • Resistentie tegen stootblauw = Redelijk resistent

Morphologische kenmerken:

 • Plant - middelmatig, bladtype loof structuur; stengels met matige tot lichte anthocyaan verkleuring; midden groot tot groot, midden groen blad, half open tot gesloten bladsilhouet; rijk tot matig bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - ovaal; gele, matig ruwe schil; tamelijk geel vlees; tamelijk vlakogig.
 • Lichtkiem - midden groot, ei-vormig, sterke tot matige anthocyaan verkleuring en zwak behaard aan basis; kiemtop klein tot midden groot met lichte tot zeer lichte anthocyaan verkleuring; matig tot weinig wortelpuntjes.