Liseta

Algemeen

 • Vroegrijpheid  = Vroeg tot middenvroeg
 • Kiemrust = Kort
 • Loofontwikkeling = Goed tot vrij goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Lichtgeel
 • Knolvorm = Langovaal
 • Vlakheid van ogen = Vlakogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Goed tot matig
 • Drogestofgehalte = Laag tot zeer laag
 • Kooktype = Redelijk vastkokend
 • Geschikt voor = Verse consumptie
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Matig resistent
 • Resistentie tegen A-virus = Goede resistentie
 • Resistentie tegen X-virus = Zeer goede resistentie
 • Resistentie tegen Yn-virus = Goede resistentie
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Zeer vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Schurft = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen stootblauw = Redelijk resistent

Morphologische kenmerken:

 • Plant - middelmatig tot hoog, bladtype loof structuur; stengels met geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring; midden groot tot groot, licht tot midden groen blad, open tot matig open bladsilhouet; zeer weinig of niet bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - langovaal; gele, gladde tot matig gladde schil; lichtgeel vlees; vlakogig.
 • Lichtkiem - groot, dik cylindrisch, lichte anthocyaan verkleuring en sterk behaard aan basis; kiemtop klein met lichte tot zeer lichte anthocyaan verkleuring; veel tot matig wortelpuntjes.