Maranca

Algemeen

 • Vroegrijpheid  = Middenvroeg tot middenlaat
 • Kiemrust = Middenlang
 • Loofontwikkeling = Goed tot vrij goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Lichtgeel
 • Knolvorm = Langovaal
 • Vlakheid van ogen = Vlakogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Zeer hoog
 • Drogestofgehalte = Zeer laag
 • Kooktype = Vastkokend tot redelijk vastkokend
 • Geschikt voor = Verse consumptie
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen A-virus = Goede resistentie
 • Resistentie tegen X-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen Yn-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Tamelijk vatbaar
 • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
 • Schurft = Matig resistent
 • Resistentie tegen stootblauw  = Redelijk resistent

Morphologische kenmerken:

 • Plant - middelmatig tot hoog, stengeltype loof structuur; stengels met lichte tot zeer lichte anthocyaan verkleuring; midden groot tot groot, midden groen blad, half open bladsilhouet; matig tot weinig bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - langovaal; gele, gladde tot matig gladde schil; lichtgeel vlees; vlakogig.
 • Lichtkiem - klein tot midden groot, ei-vormig, matige anthocyaan verkleuring en matig tot zwak behaard aan basis; kiemtop klein met lichte anthocyaan verkleuring; matig wortelpuntjes.