Marfona

Algemeen

 • Vroegrijpheid  = Middenvroeg tot middenlaat
 • Kiemrust = Lang
 • Loofontwikkeling = Goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Lichtgeel
 • Knolvorm = Rondovaal
 • Vlakheid van ogen = Tamelijk vlakogig
 • Grootte van de knollen = Zeer groot
 • Opbrengst = Zeer hoog
 • Drogestofgehalte = Laag tot zeer laag
 • Kooktype = Vastkokend tot redelijk vastkokend
 • Geschikt voor = Verse consumptie
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen A-virus = Goede resistentie
 • Resistentie tegen X-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen Yn-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Redelijk resistent
 • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
 • Schurft = Vatbaar
 • Resistentie tegen stootblauw = Redelijk resistent

Morphologische kenmerken:

 • Plant - hoog, tussentype loof structuur; stengels met lichte anthocyaan verkleuring; midden groot tot groot, licht tot midden groen blad, open tot matig open bladsilhouet; rijk tot matig bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - rondovaal; gele, gladde tot matig gladde schil; lichtgeel vlees; tamelijk vlakogig.
 • Lichtkiem - midden groot, dik cylindrisch, matige anthocyaan verkleuring en matig behaard aan basis; kiemtop klein met lichte anthocyaan verkleuring; matig wortelpuntjes.