Markies

Algemeen

 • Vroegrijpheid  = Laat tot zeer laat
 • Kiemrust = Lang tot zeer lang
 • Loofontwikkeling = Zeer goed tot goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Lichtgeel
 • Vlakheid van ogen = Vlakogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Hoog
 • Drogestofgehalte = Goed
 • Kooktype = Redelijk vastkokend tot melig
 • Geschikt voor = Frites en chips
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Matig resistent
 • Resistentie tegen A-virus = Goede resistentie
 • Resistentie tegen X-virus = Goede resistentie
 • Resistentie tegen Yn-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Schurft= Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen stootblauw = Redelijk resistent

Morphologische kenmerken:

 • Plant - hoog, stengeltype loof structuur; stengels met matige anthocyaan verkleuring; groot, midden groen blad, half open tot gesloten bladsilhouet; rijk bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - ovaal tot langovaal; gele, matig ruwe schil; lichtgeel vlees; vlakogig.
 • Lichtkiem - midden groot tot groot, conisch, sterke anthocyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis; kiemtop midden groot tot groot met zeer sterke tot sterke anthocyaan verkleuring; matig tot weinig wortelpuntjes.