Markies

Algemeen

  • Vroegrijpheid  = Laat tot zeer laat
  • Kiemrust = Lang tot zeer lang
  • Loofontwikkeling = Zeer goed tot goed
  • Schilkleur = Geel
  • Vleeskleur = Lichtgeel
  • Vlakheid van ogen = Vlakogig
  • Grootte van de knollen = Groot
  • Opbrengst = Hoog
  • Drogestofgehalte = Goed
  • Kooktype = Redelijk vastkokend tot melig
  • Geschikt voor = Frites en chips
  • Resistentie tegen bladrolvirus = Matig resistent
  • Resistentie tegen A-virus = Goede resistentie
  • Resistentie tegen X-virus = Goede resistentie
  • Resistentie tegen Yn-virus = Redelijk resistent
  • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Redelijk resistent
  • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Redelijk resistent
  • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
  • Schurft= Tamelijk vatbaar
  • Resistentie tegen stootblauw = Redelijk resistent

Morphologische kenmerken:

  • Plant - hoog, stengeltype loof structuur; stengels met matige anthocyaan verkleuring; groot, midden groen blad, half open tot gesloten bladsilhouet; rijk bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
  • Knollen - ovaal tot langovaal; gele, matig ruwe schil; lichtgeel vlees; vlakogig.
  • Lichtkiem - midden groot tot groot, conisch, sterke anthocyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis; kiemtop midden groot tot groot met zeer sterke tot sterke anthocyaan verkleuring; matig tot weinig wortelpuntjes.