Minerva

Algemeen

 • Vroegrijpheid = Zeer vroeg
 • Kiemrust = Middenlang
 • Loofontwikkeling = Vrij goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Lichtgeel tot witgeel
 • Knolvorm = Ovaal
 • Vlakheid van ogen = Tamelijk vlakogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Goed
 • Drogestofgehalte = Laag
 • Kooktype = Vastkokend tot redelijk vastkokend
 • Geschikt voor = Verse consumptie
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Matig resistent
 • Resistentie tegen Yn-virus = Goede resistentie
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Tamelijk vatbaar
 • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Schurft = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen stootblauw = Redelijk resistent

Morphologische kenmerken:

 • Plant - laag tot middelmatig, tussentype loof structuur; stengels met lichte anthocyaan verkleuring; midden groot tot groot, midden tot donker groen blad, half open tot gesloten bladsilhouet; matig tot weinig bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - ovaal; gele, gladde schil; lichtgeel vlees tot witgeel vlees; tamelijk vlakogig.
 • Lichtkiem - midden groot tot groot, ei-vormig, sterke anthocyaan verkleuring en matig tot zwak behaard aan basis; kiemtop groot met sterke tot matige anthocyaan verkleuring; matig wortelpuntjes.