Miranda

Algemeen

 • Vroegrijpheid  = Vroeg tot middenvroeg
 • Kiemrust = Lang tot zeer lang
 • Loofontwikkeling = Vrij goed tot middelmatig
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Geel
 • Knolvorm = Langovaal
 • Vlakheid van ogen = Vlakogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst  = Goed
 • Drogestofgehalte = Goed
 • Kooktype = Redelijk vastkokend
 • Geschikt voor = Verse consumptie en frites
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen A-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen X-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen Yn-virus = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Goede resistentie
 • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Schurft = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen stootblauw = Goede resistentie

Morphologische kenmerken:

 • Plant - middelmatig tot hoog, bladtype loof structuur; stengels met lichte tot zeer lichte anthocyaan verkleuring; groot, midden groen blad, open tot matig open bladsilhouet; weinig bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - langovaal; gele, gladde tot matig gladde schil; geel vlees; vlakogig.
 • Lichtkiem - groot, conisch, matige tot lichte anthocyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis; kiemtop midden groot met lichte anthocyaan verkleuring; veel tot matig wortelpuntjes.