Monalisa

Algemeen

 • Vroegrijpheid  = Middenvroeg
 • Kiemrust = Middenlang tot lang
 • Loofontwikkeling = Goed tot vrij goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Tamelijk geel
 • Knolvorm = Ovaal
 • Vlakheid van ogen = Vlakogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Goed tot matig
 • Drogestofgehalte = Laag tot zeer laag
 • Kooktype = Vastkokend tot redelijk vastkokend
 • Geschikt voor = Verse consumptie
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen X-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen Yn-virus = Goede resistentie
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Matig resistent
 • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
 • Schurft = Vatbaar
 • Resistentie tegen stootblauw = Goede resistentie

Morphologische kenmerken:

 • Plant - hoog, stengeltype loof structuur; stengels met matige tot lichte anthocyaan verkleuring; groot, midden tot donker groen blad, half open bladsilhouet; rijk tot matig bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - ovaal; gele, zeer gladde schil; tamelijk geel vlees; vlakogig.
 • Lichtkiem - midden groot, ei-vormig, sterke tot matige anthocyaan verkleuring en matig tot zwak behaard aan basis; kiemtop klein tot midden groot met lichte anthocyaan verkleuring; matig wortelpuntjes.