Mondial

Algemeen

 • Vroegrijpheid  = Middenlaat tot laat
 • Kiemrust = Lang
 • Loofontwikkeling = Goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Lichtgeel
 • Knolvorm = Langovaal
 • Vlakheid van ogen = Vlakogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Zeer hoog
 • Drogestofgehalte = Matig tot laag
 • Kooktype = Redelijk vastkokend tot melig
 • Geschikt voor = Verse consumptie
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Vatbaar
 • Resistentie tegen Yn-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Matig resistent
 • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Schurft = Matig resistent
 • Resistentie tegen stootblauw = Redelijk resistent

Morphologische kenmerken:

 • Plant - hoog, stengeltype loof structuur; stengels met matige tot lichte anthocyaan verkleuring; midden groot tot groot, midden tot donker groen blad, half open tot gesloten bladsilhouet; rijk bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - langovaal; gele, gladde tot matig gladde schil; lichtgeel vlees; vlakogig.
 • Lichtkiem - midden groot tot groot, conisch, sterke tot matige anthocyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis; kiemtop midden groot met lichte anthocyaan verkleuring; matig wortelpuntjes.