Picasso

Algemeen

 • Vroegrijpheid  = Middenvroeg tot middenlaat
 • Kiemrust = Lang tot zeer lang
 • Loofontwikkeling = Zeer goed tot goed
 • Schilkleur = Geel met rode ogen
 • Vleeskleur = Lichtgeel
 • Knolvorm = Ovaal
 • Vlakheid van ogen = Tamelijk vlakogig
 • Grootte van de knollen = Zeer groot tot groot
 • Opbrengst = Zeer hoog
 • Drogestofgehalte = Laag
 • Kooktype = Redelijk vastkokend
 • Geschikt voor = Verse consumptie
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen X-virus = Zeer goede resistentie
 • Resistentie tegen Yn-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Redelijk resistent
 • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Schurft = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen stootblauw = Redelijk resistent

Morphologische kenmerken:

 • Plant - hoog, tussentype loof structuur; stengels met lichte tot zeer lichte anthocyaan verkleuring; midden groot tot groot, licht groen blad, half open bladsilhouet; weinig tot zeer weinig bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - ovaal; gele met rode ogen, matig ruwe schil; lichtgeel vlees; tamelijk vlakogig.
 • Lichtkiem - klein, ei-vormig, sterke tot matige anthocyaan verkleuring en niet of zeer zwak behaard aan basis; kiemtop klein met matige tot lichte anthocyaan verkleuring; matig tot weinig wortelpuntjes.