Premiere

Algemeen

 • Vroegrijpheid  = Zeer vroeg tot vroeg
 • Kiemrust = Kort tot middenlang
 • Loofontwikkeling = Goed tot vrij goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Lichtgeel
 • Knolvorm = Rondovaal
 • Vlakheid van ogen = Tamelijk vlakogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Goed
 • Drogestofgehalte = Goed tot matig
 • Kooktype = Redelijk vastkokend tot melig
 • Geschikt voor = Verse consumptie, frites en chips
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Matig resistent
 • Resistentie tegen X-virus = Goede resistentie
 • Resistentie tegen Yn-virus = Matig resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Matig resistent
 • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Schurft = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen stootblauw = Matig resistent

Morphologische kenmerken:

 • Plant - middelmatig, tussentype loof structuur; stengels met lichte anthocyaan verkleuring; midden groot, midden groen blad, half open bladsilhouet; matig tot weinig bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - rondovaal; gele, gladde schil; lichtgeel vlees; tamelijk vlakogig.
 • Lichtkiem - groot, conisch, matige tot lichte anthocyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis; kiemtop groot met lichte anthocyaan verkleuring; matig tot weinig wortelpuntjes.