Primura

Algemeen

 • Vroegrijpheid  = Zeer vroeg tot vroeg
 • Kiemrust = Middenlang
 • Loofontwikkeling = Vrij goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Lichtgeel
 • Knolvorm = Ovaal
 • Vlakheid van ogen = Vlakogig
 • Grootte van de knollen = Zeer groot tot groot
 • Opbrengst = Matig
 • Drogestofgehalte = Laag tot zeer laag
 • Kooktype = Redelijk vastkokend
 • Geschikt voor = Verse consumptie
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Matig resistent
 • Resistentie tegen A-virus = Zeer vatbaar
 • Resistentie tegen X-virus = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen Yn-virus = Vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Zeer vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Tamelijk vatbaar
 • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
 • Schurft = Matig resistent
 • Resistentie tegen stootblauw = Zeer goede resistentie

Morphologische kenmerken:

 • Plant - laag tot middelmatig, tussentype loof structuur; stengels met geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring; groot, licht tot midden groen blad, half open tot gesloten bladsilhouet; weinig bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - ovaal; gele, gladde schil; lichtgeel vlees; vlakogig.
 • Lichtkiem - midden groot tot groot, dik cylindrisch, matige tot lichte anthocyaan verkleuring en matig behaard aan basis; kiemtop klein met lichte anthocyaan verkleuring; veel wortelpuntjes.