Provento

Algemeen

 • Vroegrijpheid  = Middenvroeg tot middenlaat
 • Kiemrust = Middenlang
 • Loofontwikkeling = Goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Tamelijk geel tot lichtgeel
 • Knolvorm = Rondovaal
 • Vlakheid van ogen = Vlakogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Zeer hoog tot hoog
 • Drogestofgehalte = Matig
 • Kooktype = Vastkokend tot redelijk vastkokend
 • Geschikt voor = Verse consumptie
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Goede resistentie
 • Resistentie tegen A-virus = Zeer goede resistentie
 • Resistentie tegen X-virus = Zeer goede resistentie
 • Resistentie tegen Yn-virus = Zeer goede resistentie
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Redelijk resistent
 • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
 • Schurft = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen stootblauw = Tamelijk vatbaar

Morphologische kenmerken:

 • Plant - middelmatig tot hoog, tussentype loof structuur; stengels met geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring; groot, licht tot midden groen blad, open tot matig open bladsilhouet; matig bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - rondovaal; gele, gladde schil; tamelijk geel vlees tot lichtgeel vlees; vlakogig.
 • Lichtkiem - midden groot, ei-vormig, matige anthocyaan verkleuring en matig behaard aan basis; kiemtop klein tot midden groot met matige tot lichte anthocyaan verkleuring; veel tot matig wortelpuntjes.