Ramos

Algemeen

 • Vroegrijpheid  = Middenvroeg tot middenlaat
 • Kiemrust = Middenlang tot lang
 • Loofontwikkeling = Goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Tamelijk geel tot lichtgeel
 • Knolvorm = Langovaal
 • Vlakheid van ogen = Vlakogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Goed
 • Drogestofgehalte = Goed tot matig
 • Kooktype = Redelijk vastkokend tot melig
 • Geschikt voor = Verse consumptie en frites
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen X-virus = Matig resistent
 • Resistentie tegen Yn-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Goede resistentie
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Schurft = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen stootblauw = Redelijk resistent

Morphologische kenmerken:

 • Plant - hoog, tussentype loof structuur; stengels met lichte tot zeer lichte anthocyaan verkleuring; donker groen blad; matig tot weinig bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - langovaal; gele, gladde tot matig gladde schil; tamelijk geel vlees tot lichtgeel vlees; vlakogig.
 • Lichtkiem - groot, dik cylindrisch, zeer sterke tot sterke anthocyaan verkleuring en sterk behaard aan basis; kiemtop klein met matige anthocyaan verkleuring; veel tot matig wortelpuntjes.