Red baron

Algemeen

 • Vroegrijpheid  = Middenvroeg tot middenlaat
 • Kiemrust = Kort tot middenlang
 • Loofontwikkeling = Vrij goed
 • Schilkleur = Rood
 • Vleeskleur = Tamelijk geel
 • Knolvorm = Rondovaal
 • Vlakheid van ogen = Vlakogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Goed
 • Drogestofgehalte = Goed tot matig
 • Kooktype = Redelijk vastkokend
 • Geschikt voor = Verse consumptie en chips
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen X-virus = Goede resistentie
 • Resistentie tegen Yn-virus = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Matig resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Matig resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Schurft = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen stootblauw = Matig resistent

Morphologische kenmerken

 • Plant - middelmatig tot hoog, tussentype loof structuur; stengels met sterke anthocyaan verkleuring; midden groot, donker groen blad, half open tot gesloten bladsilhouet; rijk tot matig bloeiend, matige anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - rondovaal; rode, gladde tot matig gladde schil; tamelijk geel vlees; vlakogig.
 • Lichtkiem - midden groot tot groot, conisch, sterke tot matige anthocyaan verkleuring en sterk behaard aan basis; kiemtop midden groot met lichte anthocyaan verkleuring; matig tot weinig wortelpuntjes.