Remarka

Algemeen

 • Vroegrijpheid  = Middenlaat
 • Kiemrust = Lang
 • Loofontwikkeling = Goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Lichtgeel
 • Knolvorm = Ovaal
 • Vlakheid van ogen = Vlakogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Zeer hoog
 • Drogestofgehalte  = Hoog tot goed
 • Kooktype = Redelijk vastkokend
 • Geschikt voor = Verse consumptie en frites
 • Resistentie tegen bladrolvirus  = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen A-virus = Goede resistentie
 • Resistentie tegen X-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen Yn-virus  = Matig resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Matig resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Zeer goede resistentie
 • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Schurft = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen stootblauw = Zeer goede resistentie

Morphologische kenmerken:

 • Plant - middelmatig tot hoog, tussentype loof structuur; stengels met matige tot lichte anthocyaan verkleuring; groot tot zeer groot, midden tot donker groen blad, half open bladsilhouet; matig bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - ovaal; gele, gladde schil; lichtgeel vlees; vlakogig.
 • Lichtkiem - midden groot, ei-vormig, lichte anthocyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis; kiemtop klein tot midden groot met lichte anthocyaan verkleuring; weinig wortelpuntjes.