Riviera

Algemeen

 • Vroegrijpheid  = Zeer vroeg
 • Kiemrust = Middenlang tot lang
 • Loofontwikkeling = Vrij goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Lichtgeel
 • Knolvorm = Rondovaal
 • Vlakheid van ogen = Tamelijk vlakogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Goed
 • Drogestofgehalte = Laag tot zeer laag
 • Kooktype = Vastkokend tot redelijk vastkokend
 • Geschikt voor = Verse consumptie
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen Yn-virus = Goede resistentie
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Tamelijk vatbaar
 • Schurft = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen stootblauw = Redelijk resistent

Morphologische kenmerken:

 • Plant - laag tot middelmatig, bladtype loof structuur; stengels met matige anthocyaan verkleuring; midden groot tot groot, licht groen blad, open bladsilhouet; weinig bloeiend.
 • Knollen - rondovaal; gele, gladde schil; lichtgeel vlees; tamelijk vlakogig.
 • Lichtkiem - midden groot tot groot, ei-vormig, matige anthocyaan verkleuring en sterk behaard aan basis; kiemtop klein tot midden groot met sterke anthocyaan verkleuring; matig wortelpuntjes.