Rodeo

Algemeen

 • Vroegrijpheid  = Middenvroeg tot middenlaat
 • Kiemrust = Middenlang tot lang
 • Loofontwikkeling = Goed
 • Schilkleur = Rood
 • Vleeskleur = Lichtgeel
 • Knolvorm = Langovaal
 • Vlakheid van ogen = Zeer vlakogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Zeer hoog tot hoog
 • Drogestofgehalte = Goed
 • Kooktype = Redelijk vastkokend
 • Geschikt voor = Verse consumptie
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Goede resistentie
 • Resistentie tegen Yn-virus = Matig resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Redelijk resistent
 • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
 • Schurft = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen stootblauw = Goede resistentie

Morphologische kenmerken:

 • Plant - hoog, stengeltype loof structuur; stengels met zeer sterke tot sterke anthocyaan verkleuring; donker groen blad; rijk bloeiend, matige anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - langovaal; rode, gladde tot matig gladde schil; lichtgeel vlees; zeer vlakogig.
 • Lichtkiem - midden groot tot groot, dik cylindrisch, sterke anthocyaan verkleuring en sterk behaard aan basis; kiemtop klein met lichte anthocyaan verkleuring; veel wortelpuntjes.