Roko

Algemeen

 • Vroegrijpheid  = Middenlaat
 • Kiemrust = Lang
 • Loofontwikkeling = Goed
 • Schilkleur = Rood
 • Vleeskleur = Wit
 • Vlakheid van ogen = Tamelijk vlakogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Goed
 • Drogestofgehalte = Matig
 • Kooktype = Redelijk vastkokend
 • Geschikt voor = Verse consumptie
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Matig resistent
 • Resistentie tegen Yn-virus = Zeer goede resistentie
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Schurft = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen stootblauw = Tamelijk vatbaar

Morphologische kenmerken:

 • Plant - middelmatig, tussentype loof structuur; stengels met matige anthocyaan verkleuring; midden groot, midden groen blad, open bladsilhouet; weinig bloeiend, sterke anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - ovaal tot rondovaal; rode, gladde tot matig gladde schil; wit vlees; tamelijk vlakogig.
 • Lichtkiem - klein, ei-vormig, sterke anthocyaan verkleuring en zwak behaard aan basis; kiemtop klein met matige anthocyaan verkleuring; veel wortelpuntjes.