Romano

Algemeen

 • Vroegrijpheid  = Middenvroeg
 • Kiemrust = Lang
 • Loofontwikkeling = Vrij goed tot middelmatig
 • Schilkleur = Rood
 • Vleeskleur = Witgeel
 • Knolvorm = Rondovaal
 • Vlakheid van ogen = Middendiepogig
 • Grootte van de knollen = Middengroot
 • Opbrengst = Goed
 • Drogestofgehalte = Matig
 • Kooktype = Redelijk vastkokend
 • Geschikt voor = Verse consumptie
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen A-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen X-virus = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen Yn-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Redelijk resistent
 • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
 • Schurft = Matig resistent
 • Resistentie tegen stootblauw = Goede resistentie

Morphologische kenmerken:

 • Plant - laag tot middelmatig, bladtype loof structuur; stengels met sterke tot matige anthocyaan verkleuring; zeer groot, licht tot midden groen blad, open bladsilhouet; zeer weinig of niet bloeiend, matige tot lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - rondovaal; rode, gladde schil; witgeel vlees; middendiepogig.
 • Lichtkiem - klein tot midden groot, ei-vormig, sterke anthocyaan verkleuring en zwak behaard aan basis; kiemtop klein tot midden groot met lichte anthocyaan verkleuring; matig wortelpuntjes.