Russet burbank

Algemeen

 • Vroegrijpheid = Middenvroeg tot middenlaat
 • Loofontwikkeling = Goed tot vrij goed
 • Schilkleur = Bruinrood
 • Vleeskleur = Wit
 • Knolvorm = Langovaal
 • Vlakheid van ogen = Middendiepogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Hoog tot goed
 • Drogestofgehalte = Goed tot matig
 • Kooktype = Melig tot zeer melig
 • Geschikt voor = Frites
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen A-virus = Zeer vatbaar
 • Resistentie tegen X-virus = Vatbaar
 • Resistentie tegen Yn-virus = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Zeer vatbaar
 • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
 • Schurft = Goede resistentie
 • Resistentie tegen stootblauw = Redelijk resistent

Morphologische kenmerken:

 • Plant - hoog, bladtype loof structuur; stengels met lichte tot zeer lichte anthocyaan verkleuring; groot, midden groen blad, open bladsilhouet; matig bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - langovaal; bruinrode, ruwe schil; wit vlees; middendiepogig.
 • Lichtkiem - midden groot tot groot, conisch, lichte anthocyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis; kiemtop midden groot met lichte anthocyaan verkleuring; veel tot matig wortelpuntjes.