Saturna

Algemeen

 • Vroegrijpheid = Middenvroeg tot middenlaat
 • Kiemrust = Lang
 • Loofontwikkeling = Goed tot vrij goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Lichtgeel
 • Knolvorm = Rondovaal
 • Vlakheid van ogen = Tamelijk diepogig
 • Grootte van de knollen = Middengroot
 • Opbrengst = Goed
 • Drogestofgehalte = Zeer hoog
 • Kooktype = Redelijk vastkokend tot melig
 • Geschikt voor = Chips
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen X-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen Yn-virus = Matig resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Matig resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Redelijk resistent
 • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Schurft = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen stootblauw = Matig resistent

Morphologische kenmerken:

 • Plant - hoog, tussentype loof structuur; stengels met sterke tot matige anthocyaan verkleuring; midden groot, midden tot donker groen blad, open tot matig open bladsilhouet; rijk bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - rondovaal; gele, gladde tot matig gladde schil; lichtgeel vlees; tamelijk diepogig.
 • Lichtkiem - midden groot tot groot, ei-vormig, zeer sterke tot sterke anthocyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis; kiemtop midden groot met matige anthocyaan verkleuring; matig wortelpuntjes.