Seresta

Algemeen

 • Vroegrijpheid = Middenlaat
 • Loofontwikkeling = Goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Lichtgeel
 • Knolvorm = Rond
 • Vlakheid van ogen = Tamelijk diepogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Goed tot matig
 • Drogestofgehalte = Hoog tot goed
 • Geschikt voor = Uitsluitend zetmeelindustrie
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Matig resistent
 • Resistentie tegen X-virus = Matig resistent
 • Resistentie tegen Yn-virus = Matig resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Goede resistentie
 • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Pa 2 = Resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Pa 3 = Resistent
 • Resistentie tegen stootblauw  = Tamelijk vatbaar

Morphologische kenmerken:

 • Plant - hoog, tussentype loof structuur; stengels met matige anthocyaan verkleuring; klein tot midden groot, donker groen blad, open tot matig open bladsilhouet; rijk bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - rond; gele schil; lichtgeel vlees; tamelijk diepogig.
 • Lichtkiem - groot, ei-vormig, zeer sterke tot sterke anthocyaan verkleuring en matig tot zwak behaard aan basis; kiemtop midden groot tot groot met sterke anthocyaan verkleuring; matig wortelpuntjes.