Sinora

Algemeen

 • Vroegrijpheid = Middenvroeg
 • Kiemrust = Middenlang
 • Loofontwikkeling = Goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Lichtgeel
 • Vlakheid van ogen = Tamelijk vlakogig tot middendiepogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Hoog tot goed
 • Drogestofgehalte = Goed
 • Kooktype = Redelijk vastkokend
 • Geschikt voor = Frites en chips
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Matig resistent
 • Resistentie tegen X-virus = Goede resistentie
 • Resistentie tegen Yn-virus = Matig resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Goede resistentie
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Schurft = Vatbaar
 • Resistentie tegen stootblauw = Matig resistent

Morphologische kenmerken:

 • Plant - middelmatig tot hoog, tussentype loof structuur; stengels met matige tot lichte anthocyaan verkleuring; midden groot tot groot, midden tot donker groen blad, half open bladsilhouet; matig bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - ovaal tot rondovaal; gele, matig ruwe schil; lichtgeel vlees; tamelijk vlakogig tot middendiepogig.
 • Lichtkiem - groot, conisch, zeer sterke tot sterke anthocyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis; kiemtop klein tot midden groot met sterke tot matige anthocyaan verkleuring; matig wortelpuntjes.