Starga

Algemeen

 • Vroegrijpheid = Middenlaat
 • Loofontwikkeling = Vrij goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Lichtgeel
 • Knolvorm = Rondovaal
 • Vlakheid van ogen = Tamelijk vlakogig tot middendiepogig
 • Grootte van de knollen = Groot tot middengroot
 • Opbrengst = Goed tot matig
 • Drogestofgehalte = Zeer hoog
 • Geschikt voor = Zetmeel
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen A-virus = Matig resistent
 • Resistentie tegen X-virus = Matig resistent
 • Resistentie tegen Yn-virus = Matig resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Vatbaar
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Pa 3= Resistent

Morphologische kenmerken:

 • Plant - hoog, tussentype loof structuur; stengels met matige anthocyaan verkleuring; klein tot midden groot, midden tot donker groen blad, open tot matig open bladsilhouet; rijk bloeiend, sterke tot matige anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - rondovaal; gele schil; lichtgeel vlees; tamelijk vlakogig tot middendiepogig.
 • Lichtkiem - groot, conisch, sterke anthocyaan verkleuring en sterk behaard aan basis; kiemtop midden groot tot groot met matige anthocyaan verkleuring; matig tot weinig wortelpuntjes.