Timate

Algemeen

  • Vroegrijpheid = Middenvroeg
  • Kiemrust = Middenlang tot lang
  • Loofontwikkeling = Goed
  • Schilkleur = Geel
  • Vleeskleur = Lichtgeel
  • Knolvorm = Langovaal
  • Vlakheid van ogen = Vlakogig
  • Grootte van de knollen = Groot
  • Opbrengst = Hoog
  • Drogestofgehalte = Goed
  • Kooktype = Redelijk vastkokend tot melig
  • Geschikt voor = Verse consumptie
  • Resistentie tegen bladrolvirus = Matig resistent
  • Resistentie tegen A-virus = Redelijk resistent
  • Resistentie tegen Yn-virus = Zeer goede resistentie
  • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Tamelijk vatbaar
  • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Matig resistent
  • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
  • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
  • Schurft = Tamelijk vatbaar
  • Resistentie tegen stootblauw = Matig resistent

  Morphologische kenmerken:

  • Plant - hoog, tussentype loof structuur; stengels met lichte anthocyaan verkleuring; midden groot tot groot, midden tot donker groen blad, open tot matig open bladsilhouet; zeer weinig of niet bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
  • Knollen - langovaal; gele, gladde tot matig gladde schil; lichtgeel vlees; vlakogig.
  • Lichtkiem - midden groot tot groot, ei-vormig, sterke anthocyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis; kiemtop klein tot midden groot met sterke anthocyaan verkleuring; veel wortelpuntjes.