Ultra

Algemeen

 • Vroegrijpheid = Middenvroeg tot middenlaat
 • Kiemrust = Lang tot zeer lang
 • Loofontwikkeling = Goed tot vrij goed
 • Schilkleur = Lichtgeel
 • Vleeskleur = Lichtgeel
 • Knolvorm = Langovaal
 • Vlakheid van ogen = Vlakogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Zeer hoog
 • Drogestofgehalte = Goed tot matig
 • Kooktype = Vastkokend tot redelijk vastkokend
 • Geschikt voor = Verse consumptie
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Matig resistent
 • Resistentie tegen A-virus = Goede resistentie
 • Resistentie tegen X-virus = Matig resistent
 • Resistentie tegen Yn-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Goede resistentie
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Schurft = Matig resistent
 • Resistentie tegen stootblauw = Goede resistentie

Morphologische kenmerken:

 • Plant - middelmatig tot hoog, stengeltype loof structuur; stengels met matige tot lichte anthocyaan verkleuring; midden groot, midden tot donker groen blad, half open tot gesloten bladsilhouet; matig bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - langovaal; lichtgele, gladde schil; lichtgeel vlees; vlakogig.
 • Lichtkiem - midden groot tot groot, conisch, sterke tot matige anthocyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis; kiemtop klein tot midden groot met lichte tot zeer lichte anthocyaan verkleuring; matig tot weinig wortelpuntjes.