Victoria

Algemeen

 • Vroegrijpheid = Middenvroeg tot middenlaat
 • Kiemrust = Lang
 • Loofontwikkeling = Zeer goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Tamelijk geel
 • Knolvorm = Langovaal
 • Vlakheid van ogen = Vlakogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Matig
 • Drogestofgehalte = Goed tot matig
 • Kooktype = Redelijk vastkokend
 • Geschikt voor = Verse consumptie en frites
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Matig resistent
 • Resistentie tegen X-virus = Matig resistent
 • Resistentie tegen Yn-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Matig resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Matig resistent
 • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Schurft = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen stootblauw = Redelijk resistent

Morphologische kenmerken:

 • Plant - middelmatig tot hoog, stengeltype loof structuur; stengels met lichte anthocyaan verkleuring; groot tot zeer groot, midden tot donker groen blad, half open bladsilhouet; rijk tot matig bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - langovaal; gele, ruwe schil; tamelijk geel vlees; vlakogig.
 • Lichtkiem - midden groot, ei-vormig, sterke tot matige anthocyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis; kiemtop klein tot midden groot met lichte anthocyaan verkleuring; matig tot weinig wortelpuntjes.