Vivaldi

Algemeen

 • Vroegrijpheid = Vroeg tot middenvroeg
 • Kiemrust = Middenlang tot lang
 • Loofontwikkeling = Goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Tamelijk geel
 • Knolvorm = Langovaal
 • Vlakheid van ogen = Zeer vlakogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Hoog
 • Drogestofgehalte = Matig tot laag
 • Kooktype = Vastkokend tot redelijk vastkokend
 • Geschikt voor = Verse consumptie
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Goede resistentie
 • Resistentie tegen A-virus = Zeer goede resistentie
 • Resistentie tegen X-virus = Matig resistent
 • Resistentie tegen Yn-virus = Zeer goede resistentie
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Redelijk resistent
 • Schurft = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen stootblauw = Redelijk resistent

Morphologische kenmerken:

 • Plant - middelmatig tot hoog, tussentype loof structuur; stengels met geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring; midden groot, licht tot midden groen blad, half open bladsilhouet; rijk tot matig bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - langovaal; gele, gladde schil; tamelijk geel vlees; zeer vlakogig.
 • Lichtkiem - midden groot tot groot, conisch, matige tot lichte anthocyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis; kiemtop klein tot midden groot met lichte tot zeer lichte anthocyaan verkleuring; matig wortelpuntjes.